विद्यापीठातील विविध विभागांमध्ये टिपणीद्वारे/रिटेनरशिप तत्वावर हंगामी/कंत्राटी स्वरुपात करण्यात आलेल्या नियुक्त्यांबाबत.