कोरोना विषाणू (COVID-19) प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – विद्यापीठ कार्यालयातील शिक्षक / अधिकारी / सेवक यांच्या उपस्थितीवर मर्यादित कालावधीसाठी निर्बंध आणणेबाबत. (Break The Chain)