कोरोना (कोविड-१९) या आपत्ती जनक काळात रासेयो महाविद्यालयांनी राबविलेल्या उपक्रमांमुळे विद्यापीठ अधिकारी मंडळाच्या अभिनंदनासपात्र.