शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ या एका वर्षासाठी असामान्य परिस्थितीत विशिष्ट विद्याशाखांच्या नवीन अतिरिक्त तुकड्यांना जलदगती पद्धतीने मंजुरी देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करणेबाबत…

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ या एका वर्षासाठी असामान्य परिस्थितीत विशिष्ट विद्याशाखांच्या नवीन अतिरिक्त तुकड्यांना जलदगती पद्धतीने मंजुरी देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करणेबाबत…
Scroll to top