कोरोना विषाणू (कोविड-१९) संसर्ग साखळी तोडण्यासाठी “Break the Chain” सुधारित मार्गदर्शक सूचना.(विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेतर सेवकांच्या कार्यालयातील १०० % उपस्थितीबाबत.)

कोरोना विषाणू (कोविड-१९) संसर्ग साखळी तोडण्यासाठी “Break the Chain” सुधारित मार्गदर्शक सूचना.(विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेतर सेवकांच्या कार्यालयातील १०० % उपस्थितीबाबत.)
Scroll to top