राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे व त्यांच्याशी सलग्नीत महाविद्यालयातील नियमित वर्ग सुरू करण्याबाबत.

राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे व त्यांच्याशी सलग्नीत महाविद्यालयातील नियमित वर्ग सुरू करण्याबाबत.
Scroll to top