पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त संशोधन केंद्र व मार्गदर्शक म्हणून मान्यता मिळालेल्या संशोधक मार्गदर्शकाकडील रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्यासाठी अंतिम मुदतवाढीबाबत…

पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त संशोधन केंद्र व मार्गदर्शक म्हणून मान्यता मिळालेल्या संशोधक मार्गदर्शकाकडील रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्यासाठी अंतिम मुदतवाढीबाबत…
Scroll to top