December 15, 2021

आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत दि १५ ते ३१ डिसेंबर २०२१ दरम्यान संविधान दिनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याबाबत.

विद्यापीठ विभागांसाठी पीएच. डी. अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया २०२१.