Year: 2022

सुप्रसिद्ध लेखक शाहू पाटोळे यांचे इतिहास विभागात व्याख्यान- अन्न, संस्कृती आणि पूर्वग्रह.

पंडित दिनदयाळ उपाध्याय जयंती-अंत्योदय दिवस – कार्यक्रमाचे परिपत्रक.

शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये/परिसंस्थांमध्ये नवीन पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, तुकडी, प्रवेशक्षमता वाढ, विशेषस्तर विषय मान्यतेकरिता प्रस्ताव सादर करण्याबाबत

स्वच्छताहिसेवा (SHS) दि. १५ सप्टेंबर २०२२ ते दि. ०२ ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत गावांच्या स्वच्छतेची राष्ट्रव्यापी मोहिमेबाबत.

Scroll to top