जागतिक महिला दिनानिमित्त सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ अल्युमनी असोसिएशन आयोजित पूर्वग्रह तोडतांना… “Break the Bias” हा परिसवांद दिनांक ८ मार्च २०२२ रोजी दुपारी ४:०० वा.

जागतिक महिला दिनानिमित्त सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ अल्युमनी असोसिएशन आयोजित पूर्वग्रह तोडतांना… “Break the Bias” हा परिसवांद दिनांक ८ मार्च २०२२ रोजी दुपारी ४:०० वा.
Scroll to top