Month: May 2022

मराठी विभाग : विद्यावाचस्पती मराठी प्रवेश परीक्षा, मुलाखत : दुसरी फेरी : दिनांक : ९ आणि १० जून, २०२२.

अहिल्यादेवी होळकर यांची जयंती – कार्यक्रमाचे परिपत्रक.

६ जून हा दिवस शिवस्वराज्य दिन” म्हणून साजरा करण्याबाबत.

Scroll to top