“खाशाबा जाधव क्रीडा संकुल” नामकरण व पै. खाशाबा जाधव आणि स्वामी विवेकानंद यांच्या पुर्णाकृती पुतळयांच्या अनावरण समारंभाबाबत.

Scroll to top