शिवस्वराज्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला विद्यापीठातील “खाशाबा जाधव क्रिडा संकुल” येथील विविध इमारतींचा उदघाटन समारंभानिमित्त दिनांक ०५/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेबाबत..

शिवस्वराज्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला विद्यापीठातील “खाशाबा जाधव क्रिडा संकुल” येथील विविध इमारतींचा उदघाटन समारंभानिमित्त दिनांक ०५/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेबाबत..
Scroll to top