राज्यस्तरीय ‘स्वच्छ वारी-स्वस्थ वारी-निर्मल वारी-हरित वारी आणि कोरोनामुक्ती जनजागृती व आपत्ती व्यवस्थापन अभियान व वृक्षारोपण’ या उपक्रमामध्ये नोंदणी करणे बाबत.

राज्यस्तरीय ‘स्वच्छ वारी-स्वस्थ वारी-निर्मल वारी-हरित वारी आणि कोरोनामुक्ती जनजागृती व आपत्ती व्यवस्थापन अभियान व वृक्षारोपण’ या उपक्रमामध्ये नोंदणी करणे बाबत.
Scroll to top