पुणे शहरात होत असलेल्या अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी उपाय म्हणून दिनांक १३ जुलै, २०२२ रोजी अतिरिक्त स्वल्प (Short Leave) रजेबाबत.

पुणे शहरात होत असलेल्या अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी उपाय म्हणून दिनांक १३ जुलै, २०२२ रोजी अतिरिक्त स्वल्प (Short Leave) रजेबाबत.
Scroll to top