पुणे शहरात होत असलेल्या अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी उपाय म्हणून दिनांक १३ जुलै, २०२२ रोजी अतिरिक्त स्वल्प (Short Leave) रजेबाबत.