माजी राष्ट्रपती स्व.डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांचा दि. १५ ऑक्टोबर हा जन्मदिन “वाचन प्रेरणा दिन” म्हणून साजरा करणेकरिता शनिवार, दि. १५/१०/२०२२ रोजी (तिसरा शनिवार सुट्टीचा दिवस) विद्यापीठ कार्यालय सुरु ठेवणेबाबत.

माजी राष्ट्रपती स्व.डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांचा दि. १५ ऑक्टोबर हा जन्मदिन “वाचन प्रेरणा दिन” म्हणून साजरा करणेकरिता शनिवार, दि. १५/१०/२०२२ रोजी (तिसरा शनिवार सुट्टीचा दिवस) विद्यापीठ कार्यालय सुरु ठेवणेबाबत.
Scroll to top