अध्यापक गटाच्या मतदारसंघाची विद्यापरिषदेवरील सदस्य पदाच्या निवडणुकीचा निकाल – संदर्भ क्र. साफुपुविनि/63, 10/01/2023.

Scroll to top