ऑनलाईन

विद्यापीठाच्या विविध शिष्यवृत्ती योजना शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज पाठविण्याच्या मुदतवाढीबाबत.

विद्यार्थी सुरक्षा विमा,विद्यार्थी कल्याण निधी,विद्यार्थी आरोग्य सेवा योजना,आपत्कालीन निधी,विद्यापीठ क्रीडा मंडळ व शारीरिक शिक्षण मंडळ निधी,नोंदणी शुल्क,संगणक शुल्क व विकास निधीतील विद्यापीठ हिस्सा ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्याबाबत(शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२).

विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेसाठी महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरणेबाबत मुदत वाढ देनेबाबत.

भारतीय स्वातंत्राच्या (७५) अमृतमहोत्सवी वर्षा निमित्त" खुली ऑनलाईन शिष्यवृत्ती परीक्षा (क्रमांक२ ) - १४ नोव्हेंबर, २०२१.