करणेबाबत…

पी.एच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकांकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करणेबाबत.

सेंट्रल सेक्टर शिष्यवृत्ती योजना ” सन २०२२-२३ करिता विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करणेबाबत.

अभियांत्रिकी,वास्तुशास्त्र,औषधनिर्माणशास्त्र,व्यवस्थापनशास्त्र,विधी व शिक्षणशास्त्र/शारीरिक शिक्षणशास्त्र इ.व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी स्वयं मूल्यमापन अहवाल(Self Appraisal)द्वारे माहिती सादर करणेबाबत.

परिपत्रक क्र. १४८/२०२२ : राज्य माहिती आयोगाच्या सन २०१८ च्या तेराव्या वार्षिक अहवालातील शिफारशींचे अनुपालन करणेबाबत.

कॅस (CAS) अंतर्गत निवड समितीने शिफारस केलेले प्रस्ताव ऑनलाईन पद्धतीने सादर करणेबाबत.

पीएच.डी. अभ्यासक्रमास प्रवेशित विद्यार्थांचे सादरीकरणानंतर संशोधन व मान्यता समितीस (Research and Recognition Committee) विषय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करणेबाबत.

जाहीर प्रकटन – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ, सर्वोत्कृष्ट सामाजिक कार्यकर्ता, सर्वोत्कृष्ट संशोधक पुरस्कार शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ साठी अर्ज सादर करणेबाबत- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्टडिज विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.

माझी वसुंधरा अभियान अंतर्गत विशेषशिबिरामध्ये रासेयो स्वयंसेवकांनी वृक्ष लागवड करणेबाबत.

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ चा अटी व शर्तींचा पूर्तता अहवाल ऑनलाईन पद्धतीने सादर करणेबाबत.

Scroll to top