परिपत्रक

साविञीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा नामविस्तार दिन – कार्यक्रमाचे परिपत्रक.

क्रांतिसिंह नाना पाटील जयंती- कार्यक्रमाचे परिपत्रक.

लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक जयंती – कार्यक्रमाचे परिपत्रक.

राजर्षी शाहू महाराज यांची जयंती – कार्यक्रमाचे परिपत्रक.

महाराणा प्रतापसिंह यांची जयंती – कार्यक्रमाचे परिपत्रक.

अहिल्यादेवी होळकर यांची जयंती – कार्यक्रमाचे परिपत्रक.

परिपत्रक क्र. १४८/२०२२ : राज्य माहिती आयोगाच्या सन २०१८ च्या तेराव्या वार्षिक अहवालातील शिफारशींचे अनुपालन करणेबाबत.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची जयंती – कार्यक्रमाचे परिपत्रक.

राजर्षी शाहू महाराज स्मृतिशताब्दी – कार्यक्रमाचे परिपत्रक.

Scroll to top