महाराष्ट्र

डिपार्टमेंट ऑफ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्टडीज आणि महाराष्ट्र साहित्य कला प्रसारिणी सभा, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने डॉ. श्रीपाल सबनीस लिखित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रणित सामाजितक्रांती या ग्रंथाचा प्रकाशन समारंभ,२१ मे २०२२ रोजी, सकाळी ११:०० वाजता .

याचिका क्रमांक ७४१७/२०२० मावळा बहुउद्देशीय शिक्षण सेवाभावी संस्था, भोकरदन, जि. जालना  विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर.

निमंत्रण : महाराष्ट्र चतुष्टय : प्राध्यापक सदानंद मोरे यांची प्रकट मुलाखत आणि दोन दिवसीय चर्चासत्र दिनांक : २४, २५ आणि २६ मार्च, २०२२.

महाराष्ट्र  सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ व  सन  २०१९ एकरूप परिनियम क्र. ३ मधील तरतुदी विचारात घेता स्वायत्तता दर्जा प्राप्त संलग्न महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त परिसंस्थासाठी मार्गदर्शक तत्वे/नियमावली.

महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक: बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दिनांक ०७ मे, २०२१ नुसार पदोन्नतीसाठी सेवाज्येष्ठतेच्या लघुसूचीबाबत.